Zeniverse ydelser

Zeniverse Platformen er mulig at konfigurere og opsætte helt på egen hånd. Dog står vi også til rådighed både under og efter implementeringen. Vi kan sammensætte de ydelser, som matcher jeres behov bedst inden for support og hosting. Læs mere om mulighederne i disse ydelser herunder.

Casebeskrivelser med zeniverse platformen

Vil du læse mere om, hvordan Zeniverse er anvendt ude i praksis? Vi har samlet 5 forskellige cases, hvor du kan få mere af vide om, hvordan andre har set effekten af Zeniverse Platformen. Hver case kan downloades som PDF og bruges som inspirationsmateriale om automatiserede processer.