Undervisning i Zeniverse

undervisning

Den første undervisningsgang i Zeniverse Platformen

Første undervisning i Zeniverse platformen blev tidligere i år afholdt med deltagelse af to eksterne RPA-konsulenter. Undervisningen bestod af en gennemgang af ZenBot, ZenWeb og ZenFlow. De tre komponenter som samlet set udgør Zeniverse platformen.  

Dag 1

Undervisningen blev afviklet over to dage. Den første dag bestod af en gennemgang af den samlede platform, samt introduktion af ZenBot. ZenBot er den lokale robotmotor (RPA) i Zeniverse, som anvendes til afvikling af arbejdsprocesser på desktops.  

Dag 2

Anden dag bød på en introduktion i ZenWeb og ZenFlow, hvor deltagerne blev introduceret for, hvordan en workflowmotor i skyen kan bidrage til central styring og overvågning af lokale processer, samt mulighederne for at afvikle digitale processer på tværs af fysiske maskiner.  

Erfaring efter undervisning

Erfaringen fra undervisningen viste os at ZenBot på mange områder ligner andre RPA-produkter, både i interface og muligheder, men at ZenWeb og ZenFlow komponenterne i mange tilfælde kan tilføre yderligere muligheder og værdi i forhold til tilsvarende produkter på markedet.  

For mange er den lokale robot på desktoppen i fokus, mens den nødvendige governance og overvågning ofte forglemmes. Med Zeniverse platformen er der mulighed for tidligt i processen at indtænke dette, mens platformen også tillader simpel opsætning af styring, når behovet skulle opstå.  

Fremadrettet vil der blive arbejdet på at formalisere disse undervisninger og materialet, således at fremtidige undervisningsforløb kan tage deltagerne gennem funktionerne i Zeniverse platformen, og bidrage til det mindset, der kræves for at se muligheder og udfordringer, når processer skal automatiseres. Naturligvis med inddragelse af specifikke problemstillinger, så de aktuelle processer også kan sættes i relief til mulighederne i platformen.  

Skriv et svar