Opsætning og implementering 

Opsætning

Med udgangspunkt i egen erfaring

Baseret på erfaringer fra gennemførte og igangværende projekter med automatiseringer, har vi hos Zenamic fundet en række faktorer, som spiller ind i forhold til projektsucces i forbindelse med proces optimering og automatisering. I dette blogindlæg handler det især om, hvordan opsætningen og implementeringen af automatiserede processer skal foregå. 

Herunder er nogle af vores erfaringer opridset, for at hjælpe dig, der ønsker at begive sig ud på automatiseringseventyret.  

  • Kortlæg processen Lav lister over mulige scenarier og hvad der for disse scenarier er særligt. Hvilke undtagelser til processen findes? Hvilke beslutninger træffes? Og på hvilket grundlag? 
  • Udpeg in- og output data – Hvad skal der bruges af data og viden for at udføre processen? Hvad skal resultatet være? 
  • Få overblik over systemer – Hvilke applikationer og systemer benyttes i processen? Både til udførelse af processen, men også til opslag og kontrol? 
  • Tænk på brugerne – Hvordan sikres aktiv deltagelse fra procesejer og proceseksperter? Hvordan sikrer man accept af overdragelse af opgaver fra mennesker? 

Tekniske afklaringer:  

  • Driftsmiljø – Hvor skal robotten køre? Lokalt på personlig PC, centralt på en ”robot”-PC, på virtuel desktop? 
  • Systemadgange – Kan robotten få adgang til de nødvendige systemer? Skal robotten have sin egen bruger eller udføre sine opgaver fra en medarbejders bruger? 
  • Test – Foreligger der testdata til brug i opsætning og test? Hvordan testes robotten bedst for at sikre rigiditet i eksekveringen? 
  • Governance – Hvordan sikres korrekt afvikling og varsling ved fejl/nedbrud, til hvem og hvornår? Hvem holder styr på robotterne og hvordan? Hvem har ansvaret?

Ovenstående er et udpluk af de erfaringer vi indtil nu har oplevet som gennemgående i automatiseringsprojekter. Der kan naturligvis være både færre og flere elementer, som er relevante at anskue i den specifikke proces, og det betaler sig altid at være på forkant med disse afdækninger. Gå derfor altid analytisk til værks, når en proces ønskes automatiseret og sørg for, at dokumentere dine erfaringer undervejs for at optimere projektafviklingen.

Skriv et svar