Case 3

KUNDESERVICE: FORSIKRINGSREGULERINGER

Udfordringen ved at udsende nye forsikringstilbud til kunder 

Forsikringsreguleringer har til formål at give kunden besked om, at der er sket en reguleringen i prisen på kundens nuværende forsikring. Derfor må en forsikringsmedarbejder udsende disse nye oplysninger via mail til kunden.

Selve denne handling lyder forholdsvist uproblematisk. Dog indebærer dette arbejde, at forsikringsmedarbejderen ofte skal genindtaste eller kopiere og indsætte data fra et vindue til et andet – eller at sammenligne og verificere oplysninger mellem to applikationer.

Du oplever ofte at skulle genindtaste eller kopiere og indsætte data fra et vindue til et andet

Processen indebærer, at medarbejderen skal slå information op i virksomhedens kundesystem og udtrække disse data. Derefter indsætter hun disse data i et regneark og tilføjer en bestemt prisudregningslogik for at få de nye regulerede priser. De opdaterede priser skal indtastes eller kopieres ind i kundesystemet, hvorefter medarbejderen opretter en mailskabelon med de nye priser. Denne mail klargøres og afsendes til kunden, når den er godkendt.

I dag: STORT TIDSFORBRUG

Hele denne proces er meget langsommelig og ensformig for en medarbejder at udføre. Derfor vælger mange virksomheder at lade flere medarbejdere udføre opgaven i fællesskab for at belaste sine medarbejdere mindst muligt.

Det viser sig, at det tager fire forsikringsmedarbejdere fire uger at udføre hele processen, hvor samtlige kunder får en mail med den nye forsikringsregulering. Spørgsmålet er, hvordan vil denne proces se ud med brug af Zeniverse Platformen?

LØSNINGEN MED ZENIVERSE

Løsningen fungerer som en blanding af ZenBot og ZenFlow styring. Vi starter med at gennemgå kundesystemet i fællesskab med forsikringsvirksomheden, hvor vi sikre os, at alle informationer er opdaterede. Hvis dette ikke er sikret inden start, vil virksomheden opleve, at ZenBot gentager samme fejl, som kunne opstå i kundesystemet.

Ved brug af ZenBot udfører Forsikringsmedarbejderen sin handling én gang, hvor hun viser robotten via en skræmoptagelse, hvordan hun ville angribe opgaven. Robotten sættes derefter i gang og slår op i kundesystemet, udregner en ny forsikringsregulering og indsætter den nye pris i regnearket. Robotten tager herpå de opdaterede priser og indtaster dem i kundesystemet.

Udfør din handling én gang, som ZenBot skærmoptager og efterfølgende gentager

Afsluttende opretter robotten en mailkladde med kundens informationer samt de nye forsikringsreguleringer. Denne mail vil være parat til godkendelse og kan sendes, så snart dette er set igennem af medarbejderen. ZenBot kan også sende mailen, men vi råder dig til at sikre mailens indhold inden afsendelse, hvis der skal udføres visse manuelle til rettelser.

UDBYTTET

At udsende forsikringsreguleringer indebærer ved manuel håndtering ca. fire ugers arbejde for fire medarbejdere. Med RPA vil dette fremover være en godkendelse opgave, som kan sættes i gang om natten og være klar dagen efter (afhængigt af opgavens størrelse). Herfra består medarbejderens job i at godkende og efterfølgende endeligt afsende mailen til de bestemte kunder.

  • Reduceret proces tid
  • Reduceret omkostninger
  • Reducere fejl