Case 2

KUNDESERVICE: DATAINDSAMLER

Udfordringen ved at FINDE INFORMATIONER OM SPECIFIKKE KUNDESEGMENTER

Mange servicevirksomheder anvender søgemekanismer til at finde informationer om deres kunder, hvilket bliver anvendt som et fokuspunkt i den daglige drift i virksomheden.

Ved anskaffelse af disse data skal en medarbejder gennemgå forskellige databaser, hvor hun udvælger kriterier for sin søgning. Disse kriterier indtaste i databasen, hvor efter medarbejderen får et bredt udvalg af informationer at vælge imellem.

Medarbejderen skal indtaste sine søgekriterier og derefter finde, kopiere og indsætte data fra et vindue til et andet

Denne handling involverer en selektiv proces, hvor medarbejderen skal bruge tid på at få et overblik over samtlige informationer og derfra udvælge de rigtige. Den eneste variation, medarbejderen oplever i denne opgave, er opsætningen af kriteriet – ellers er det en meget langsommelig og ensformig proces.

LØSNINGEN MED ZENIVERSE

For at undgå hele denne trivielle proces, kan medarbejderen anvende Zeniverse Platformen som dataindsamler. Både ZenWeb og ZenBot er i spil i denne case, hvor ZenWeb er kommandocentralen for at opsamle og videregive de rigtige søgekriterier, mens ZenBot indhenter data og placerer det i et Excel ark.

Medarbejderen opstarter sin proces med at indtaste sine søgekriterier i ZenWeb, hvilket for eksempel kunne være et opslag af en udvalgt gruppe af mennesker fra et bestemt postnummer. Så snart disse data er indtastet i ZenWeb sendes en besked til ZenBot om, at der er indtastet nye kriterier, som ZenBot ikke har undersøgt endnu.

ZenBot åbner de applikationer, det kræver for at indsamle den rigtige data. Disse data bliver indsat på en grundliste, indtil alle de udvalgte kriterier er opfyldte. Afsluttende lægges alle data over i et Excel ark, som medarbejderen nu kan anvende til eksempelvis en ringeliste.

ZenWeb sender et signal til ZenBot om at opstarte sin arbejdsproces

På denne måde er medarbejderens opgave med at fremsøge, kopiere og indsætte data i Excel helt frasorteret. Denne proces kan medarbejderen sætte ZenBot til hver gang, og derfor kan han i højere grad fokusere på sit arbejde med at ringe ud til kunder fremfor at finde frem til dem.

UDBYTTET

Zeniverse erstatter alt manuelt tastearbejde. Det tager ca. 1 måned at oprette ringelister til 14 dages arbejde. Med Zeniverse kan samme arbejde udføres på 1 minut, og medarbejderen bruger kun tid på at indtaste nye kriterier i ZenWeb

  • Reduceret proces tid
  • Reduceret omkostninger
  • Reduceret fejl i søgeprocessen