Case 1

SYGEHUS: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

Udfordringen ved at MODTAGE SPØRGESKEMAER OG OPDATERE PATIENTJOURNALER 

Forinden en patient indlægges, skal vedkommende besvare en række spørgsmål om sit helbred. Det kunne eksempelvis være indtag af medicin, allergier, alder, vægt med mere. Disse spørgeskemaer fungerer som en standardskabelon og bliver sendt til patienten kort tid inden indlæggelsen, således læger og andet sygehuspersonale kan være helt opdateret på patientens helbred.

Patienten modtager spørgeskemaet i sin e-Boks og udfylder det. Når vedkommende afsender spørgeskemaet, vil det blive modtaget i en funktionsindbakke på sygehuset, hvor en medarbejder (formentlig en sekretær eller sygeplejeske) gennemser det. Hvis der er nogle særlige fokuspunkter, skal disse indtastes i patientens journal. Denne proces udfører medarbejderen manuelt.

En medarbejder på sygehuset modtager patientens spørgeskema og opdaterer manuelt vedkommendes journal med de nye oplysninger.

Sygehuse kan modtage flere tusinde spørgeskemaer hver eneste dag, og derfor bruges der utallige timer på at modtage mails, åbne indbakker, læse indholdet i spørgeskemaerne og derefter opdatere journaler. Alle disse processer kan automatiseres via Zeniverse.

LØSNINGEN MED ZENIVERSE

For at undgå hele denne trivielle proces, kan medarbejderen anvende Zeniverse Platformen, som kan udføre processen fuldautomatisk. Førhen blev patientens spørgeskema sendt til en funktionsindbakke på sygehuset, men med Zeniverse bliver spørgeskemaet sendt til ZenFlow, hvilket fungerer som et triggerpunkt for ZenBot.

ZenFlow modtager spørgeskemaet fra patienten, hvilket sender et signal til ZenBot om at påbegynde sin proces

ZenBot åbner den respektive mail, omdanner informationerne heri til en PDF fil og downloader en kopi. I denne PDF fil aflæser ZenBot patientens CPR nummer via billedegenkendelse, hvilket anvendes til at slå patienten op i journalsystemet. Afsluttende opdaterer ZenBot journalen med de nye oplysninger, vedhæfter PDF filen i journalen og sletter mailen.

UDBYTTET

Zeniverse erstatter alt manuelt tastearbejde. Ved fuld drift sparer sygehuset flere tusinde arbejdstimer og samtidig er kvalitet og datasikkerhed forbedret i processen.

  • Højere datasikkerhed
  • Forbedret datakvalitet
  • Mindre spildtid